Samen-spel in de kleuterklas  

Samen spelen geeft positieve energie

Samen-Spel zet in op een kwaliteitsvolle leraar-kindrelatie door het regelmatig samen spelen van leraar en kind/kinderen in de klas. Door het volgen van het spel van het kind, toont de leraar betrokkenheid aan het kind en leert hij het kind op een andere manier zien. Leraar en kind sparen als het ware “positieve energie” op die ze kunnen inzetten als het moeilijk wordt.

Hoe kan een leerkracht nu aan een positieve relatie werken? Door oog te hebben voor sensitiviteit en volgen: 

1. Met sensitiviteit bedoelen we dat leerkrachten de signalen van kinderen opmerken en daar op een gepaste manier op reageren. Sensitief zijn betekent dat je de gevoelens en behoeften van het kind probeert te achterhalen en er vervolgens rekening mee houdt. Je probeert je te verplaatsen in zijn positie. Sensitief zijn kan je op verschillende manieren uiten. Enkele voorbeelden:

  • je toont waardering voor het kind ("ik vind het erg fijn dat je samen met mij wilt spelen"
  • je verwoordt de gevoelens en behoeften van het kind ("jij vindt het wel leuk om te puzzelen")
  • je luistert naar het kind en geeft hem de ruimte als hij je iets wil vertellen, je houdt rekening met de omstandigheden waarin het kind zich bevindt

2. Met volgen bedoelen we dat het kind mag bepalen wat er wordt gespeeld. Door het kind te volgen laat je merken dat je voor hem open staat en dat je zijn keuzes steunt. Tijdens Samen-Spel heeft de kleuter de bal in handen. De rol van de leerkracht bestaat er in te volgen in wat het kind onderneemt.

Daarnaast kan je volgende samen-spel vaardigheden in je omgang met kinderen integreren: observeren, verbaal beschrijven van gedrag, non-verbaal beschrijven van gedrag (=imiteren), benoemen van gevoelens en ervaringen en tenslotte rekening houden met de relationele behoefte van het kind.

Opgelet: het is belangrijk dat de Samen-Spelvaardigheden op een natuurlijke manier uitgevoerd worden. Forceer jezelf niet. Een spontane en ontspannen kwaliteitsvolle leerkracht-kindrelatie is belangrijker dan het strikt uitvoeren van de vaardigheden.

Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
  • 5-15 minuten
  • -6 jaar
  • geen materiaal nodig
  • geen expertise nodig
Materiaal:
  • Speelgoed om samen mee te spelen
Bronnen: