Online apps en games  

In de ban van 'on-line' bezig zijn.

Jongeren zijn vandaag helemaal in de ban van hun smartphone en het internet. Als ouders, begeleiders, … moeten we hierop inspelen. Op de online tool van de rustbox horen daarom zonder twijfel enkele online applicaties en  spelletjes thuis.

Er zijn enkele apps die zich specifiek richten op het domein van de geestelijke gezondheid:

  • Crisis Buddy: deze app is bedoeld voor jongeren die te maken hebben met heftige emoties en moeite hebben dat gedrag om te zetten. Deze "crisis app" geeft je overzicht over je vaardigheden en in te zetten oefeningen. Je kunt je eigen crisisplan / signaleringsplan toevoegen, maar Crisisbuddy bevat ook veel standaard mindfulness oefeningen.
  • GetGrip: deze emotieapp is speciaal ontwikkeld om professionals en hulpvragers te ondersteunen in behandelingen of begeleiding gericht op emotieregulatie. Hierdoor kunnen cliënten naast behandel- of begeleidingsmomenten eigen emoties op een methodische wijze gaan herkennen, erkennen, uiten en reguleren.
  • Naast bovenstaade specifieke apps zijn er natuurlijk ook diverse meditatie-en mindfulness apps die helpend zijn in het (terug) vinden van je innerlijke rust. Voorbeelden zijn Headspace en  MyLife Meditation

 

Voor ouders, begeleiding, … is het vaak moeilijk om online games te koppelen aan een rustgevend effect. Toch is dit mogelijk! Woordzoekers, puzzels en kleurplaten zijn bijvoorbeeld als digitale applicatie terug te vinden en spelletjes zoals memory en tetris helpen ook om je gedachten af te leiden.

Naast de algemene games die iedereen kent en speelt, zijn er echter ook games ontwikkeld met een ‘serieus’ doel: de serious games. Deze spelletjes helpen in het aanleren van bepaalde (schoolse) vaardigheden, maar worden buiten het onderwijs ook steeds meer ingezet in de (geestelijke) gezondheidszorg. Zo is er een videogame ontwikkeld dat kinderen helpt om te gaan met hun angsten (Mindlight). Andere serious games  zijn:

  • Moodbot, dat helpt om je gevoelens te delen zonder erover te moeten praten.
  • Daydream, een neurofeedback game dat je helpt ontspannen. Daydream is een weerspiegeling van je innerlijke rust, je mindfulness. Je ontspant en de virtuele wereld verandert voor je ogen.
Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
  • 5-15 minuten
  • 12-18 jaar
  • geen materiaal nodig
  • geen expertise nodig
Materiaal:

De apps zijn te downloaden in de Google Play Store of App Store.

De serious games moeten worden aangekocht bij de makers.

Bronnen:

EHealth fabriek. (2020). Crisisbuddy. In ehealthfabriek. Geraadpleegd op https://ehealthfabriek.nl/producten/crisisbuddy/

Emotie app get grip. (z.d.). Get grip. In emotieappgetgrip. Geraadpleegd op https://www.emotieappgetgrip.nl/

Devogel, S. & Gatsonides, D. (2019, januari 18). EmotieApp GetGrip. In kennisplein gehandicaptensector. Geraadpleegd op https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/eigen-regie/emotie-app-getgrip

Zoetbrood, N. (2020, mei 15). Met een door de Radboud Universiteit ontwikkeld videospel komen kinderen net zo goed van hun angst af als wanneer ze cognitieve therapie krijgen. de Volkskrant. Geraadpleegd op   https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-videogames-helpen-angstige-kinderen-net-zo-goed-als-therapie~be314724/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Speciale games helpen kinderen met angsten en ADHD. (2018, november 23). In NOS Journaal. Geraadpleegd op https://jeugdjournaal.nl/artikel/2260491-speciale-games-helpen-kinderen-met-angsten-en-adhd.html

Vanspauwen, T. (2013). Het gebruik van serious games binnen het psychologische werkveld, een nieuwe trend: Why so serious? [eindwerk]. Antwerpen: Thomas more hogeschool. https://www.scriptieprijs.be/sites/default/files/Vanspauwen_Tessa.pdf