Belevingsverhaal (Multi-Sensory Storytelling) - MSST  

Voorleesverhaal dat de zintuigen prikkelt. Tijdens het voorlezen kan je het verhaal echt beleven doordat je divers materiaal kan voelen, proeven, ruiken, ... Bijvoorbeeld aan blaadjes voelen tijdens een verhaal over het bos.

Multi-Sensory Storytelling is een methodiek, die bestaat uit het interactief voorlezen van een verhaal ‘op maat’ voor de persoon/doelgroep met ondersteunende communicatievormen en toevoeging van zintuigelijke prikkels. Door de zintuigen te stimuleren wordt de betrokkenheid t.a.v. het verhaal vergroot. Deze methodiek is daarom zeer zinvol om toe te passen bij kinderen en jongeren met communicatieproblemen. 

Het verhaal dat wordt verteld, is een gepersonaliseerd verhaal. Het weerspiegelt iets van de persoonlijkheid van de luisteraar, van zijn leven, het geeft iets weer dat van belang is of van betekenis is voor hem, het gaat om echte ervaringen die hij of zij heeft meegemaakt of zal meemaken. Bijvoorbeeld een verhaal over het bos voorlezen voordat of nadat je samen op uitstap bent geweest naar het bos. Het is ook een handige methodiek om jongeren voor te bereiden op een toekomstige activiteit en om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken, zoals wat het betekent een epilepsie-aanval te krijgen ( ‘sensitive stories’). 

Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
  • 5-15 minuten
  • -6 jaar
  • 6-12 jaar
  • bijkomend materiaal nodig
  • geen expertise nodig
Materiaal:

Een verhaaldoos waarop de titel van het verhaal staat, eventueel duidelijk gemaakt met een verwijzer (bv. een symbool of tactiele verwijzer). De inhoud van de doos bestaat uit:

  • Het gepersonaliseerde verhaal
  • Zintuigelijke prikkels die passen bij het verhaal én de luisteraar
Bronnen: