BiM-werkwijze (Beleven in muziek)  

De muziek voel je door middel van aanrakingen met divers materiaal op je lichaam. Door de muziek fysiek te beleven maak je contact met je eigen lichaam en de omgeving.

De BiM-activiteiten zijn zo ontwikkeld dat de muziek, het materiaal en de manier waarop het gebruikt wordt een eenheid vormen. De begeleider van de muziekactiviteit vertaalt een klankeigenschap die in de muziek te horen is - zoals bijvoorbeeld vlug–langzaam, een ritme of melodie - direct in een aanraking op het lichaam van het kind of de volwassene. Hierbij kan een begeleider gebruik maken van verschillende materialen (verwijzers) of zijn handen. De manier waarop het materiaal wordt ingezet is afgestemd op de gekozen klankeigenschap en de sfeer van het muziekstuk. De fysieke beleving van de muziek zorgt dus voor de bewustwording van het eigen lichaam, zijn omgeving en van zijn begeleider. 

De BiM-werkwijze kan doelgericht ingezet worden voor contact, communicatie, alertheid, ontspanning, sensorische informatieverwerking en lichaamsbewustzijn. De algehele ontwikkeling wordt gestimuleerd, d.w.z. de emotionele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de zintuiglijke ontwikkeling en muzikale ontwikkeling. 

De BiM-werkwijze kan ook ingezet worden als vorm van ondersteunende communicatie. 

De BiM-werkwijze werd ontwikkeld door Patrick Meuldijk vakdocent muziek (Nederland). Hij baseerde zich op de  theorie van ‘Basale Stimulatie’ van Andreas Fröhlich en op ´Ervaringsordening´ van Dorothea Timmers-Huigens

Haptonomie

Haptonomie gaat uit van het belang en de kracht van gevoelens in de communicatie. Je gevoel heeft invloed op wat je doet, hoe je iets doet en hoe je iets beleeft. Ook andersom geldt dat je gedachten, je gedrag en de omgeving invloed hebben op je gevoel. Het werken met de BiM-werkwijze vanuit de benadering van de haptonomie gaat uit van de totale beleving die je tijdens een BiM-activiteit creëert.

BiM-cursus

Het is aangewezen om eerst de BiM-cursus te volgen voordat je start met de BiM-activiteiten. Informatie hierover vind je op de website van de BiM-werkwijze onder ‘CURSUS’.

Maak een rustplan. Voeg deze rustgever toe aan jouw rustplan.
  • +15 minuten
  • -6 jaar
  • 6-12 jaar
  • 12-18 jaar
  • +18 jaar
  • bijkomend materiaal nodig
  • gerichte expertise nodig
Materiaal:
  • Instrumentale muziek (voorbeeld in bijlage)
  • verwijzers (afhankelijk van communicatieniveau, bijvoorbeeld een sponsen handschoen).
Links & downloads:
Bronnen: